Hvem er vi?

Vi er en gruppe tømrere som har slått oss sammen til Ruud Bygg & Eiendom AS (2007). Visjonen er å bygge praktisk og romslig for familien, med egne tegninger som grunnlag. Vi investerer og utvikler tomter selv, bygger på bestilling/prospekt eller tar ombyggings- og tilbyggsoppdrag.

Ruud Bygg & Eiendom består av 6 personer med bred kompetanse og erfaring innenfor prosjektering, tegning, søkerrolle i byggesaker og tømrerfaget generelt. Den enkelte er ”godkjent for ansvar” innenfor sitt fagområde. I spesialprosjekter innhentes kompetanse utenfra.

Ruud Bygg & Eiendom har sterk lokal forankring og i stor grad benyttes lokale leverandører. Vi er alle fra Nannestad og våre prosjekter er knyttet til Øvre Romerike. Vi bistår gjerne med utvikling av boligprosjekter på forespørsel.

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et tilbud på ditt kommende boligprosjekt.